wersja językowa

 

O spółce


Ośrodek Leczenia Otyłości Dzieci "Jagusia"


Szpital Uzdrowiskowy Jagusia w Kudowie-Zdroju
prowadzi leczenie uzdrowiskowe dzieci w ramach kontraktu z Narodowym Funduszem Zdrowia Szpitalne leczenie uzdrowiskowe dzieci od 3 do 18 roku życia trwa 27 dni i jest bezpłatne.
 • Dojazd do miejsca leczenia uzdrowiskowego i z powrotem zabezpieczają rodzice we własnym zakresie.
 • Podczas pobytu zapewnione są świadczenia opiekuńczo- wychowawcze zgodnie z obowiązującymi przepisami.
 • Realizowana jest nauka szkolna w zakresie szkoły podstawowej i gimnazjum.
 • Na bieżąco ustalana i korygowana jest weryfikacja leczenia balneologicznego i farmakologicznego.
 • Zapewniona jest całodobowa opieka lekarska.
 • Zakład lecznictwa uzdrowiskowego zapewnia dietę zgodną z profilem leczenia oraz edukację zdrowotną i promocję zdrowia ukierunkowaną zgodnie z profilem oddziału szpitalnego.
Jak uzyskać skierowanie na leczenie uzdrowiskowe dziecka?
 1. Skierowanie na leczenie uzdrowiskowe, o ile nie będą istniały przeciwwskazania i pozwala na to stan zdrowia, wystawi lekarz rodzinny. Do skierowania należy dołączyć aktualne wyniki badań.
 2. Jeżeli chcą Państwo by dziecko, spędziło pobyt w „Jagusi” w Kudowie-Zdroju należy poprosić lekarza o zaznaczenie w pozycji ”Wskazanie proponowanego miejsca i rodzaju leczenia /rehabilitacji uzdrowiskowej” punktu „Uzdrowisko Podgórskie”, lekarz może również dopisać adnotację „Jagusia - Kudowa-Zdrój”.
  Należy pamiętać, że NFZ uwzględni Państwa prośbę, pod warunkiem dostępności wolnych miejsc, braku przeciwwskazań zdrowotnych oraz wskazań do leczenia w uzdrowisku.
 3. Skierowanie należy przekazać do właściwego oddziału NFZ.
 4. Jeżeli skierowanie zostało wypełnione właściwie i nie posiada braków formalnych, zostaną Państwo poinformowani o terminie wyjazdu do uzdrowiska.
Pobyty są realizowane dla dzieci w wieku 3-18 lat, w przypadku dzieci poniżej 8 roku życia wyłącznie przy współudziale opiekuna/rodzica.

Szpital Uzdrowiskowy dla Dzieci "Jagusia" specjalizuje się w leczeniu:
 • otyłości
 • chorób przewodu pokarmowego (w szczególności celiakii i zespołów złego wchłaniania, choroby wrzodowej, zapaleń wątroby)
 • schorzeń endokrynologicznych i hematologicznych
 • chorób układu oddechowego i laryngologicznych
 • chorób narządu ruchu w tym wad postawy i reumatologicznych
Do dyspozycji kuracjuszy jest szeroka gama zabiegów rehabilitacyjnych:
 • kąpiele mineralne, wirowe i podwodne, natryski, bicze wodne, hydromasaż, suche kąpiele kwasowęglowe
 • masaże ręczne i aguavibron
 • inhalacje solankowo-olejkowe
 • gimnastyka grupowa i indywidualna, gimnastyka przyrządowa na sali fitness, gimnastyka w wodzie,v
 • zajęcia terenoterapii
Realizowany program kinezyterapii zawiera:
 • gimnastykę ogólnousprawniającą
 • zajęcia terenoterapii
 • gimnastykę ogólnousprawniającą w wodzie
 • ćwiczenia oddechowe połączone z ćwiczeniami relaksacyjnymi
 • gimnastykę korekcyjną w przypadku występowania wad postawy
 • zabiegi balneologiczne.
Druk skierowania na leczenie uzdrowiskowe:

pobierz

Kompleksowy program leczenia nadwagi i otyłości u dzieci i młodzieży obejmuje:
 • Zakwaterowanie
 • Opiekę lekarsko - pielęgniarską
 • Leczenie dietetyczne
  Indywidualnie dobrana dieta redukcyjna: 3 posiłki główne i 2 posiłki uzupełniające w odstępach 2 godzin, spotkania informacyjne omawiające zasady zdrowego żywienia
 • Psychoedukację z elementami promocji zdrowia
  Zajęcia relaksacyjne, techniki wyobrażeniowe, afirmacje, poprawa samooceny, motywacja indywidualnych działań ukierunkowanych na redukcję masy ciała dziecka.
 • Diagnostykę i analizę składu ciała Aparat INBODY umożliwia wykonanie dokładnych pomiarów wzrostu, tkanki tłuszczowej, masy mięśniowej oraz ilości wody w organizmie, ocenę stopnia otyłości a także sposobu odżywiania.
 • Zwiększoną aktywność fizyczną oraz zabiegi fizjoterapeutyczne
  Gimnastyka ogólno-usprawniająca, korekcyjna, relaksacyjna, gimnastyka w wodzie, zajęcia terenoterapii, Nordic Walking, zabiegi balneologiczne.

W "Jagusi" działa Zespół Szkół przy Szpitalu Uzdrowiskowym.

Szkoła prowadzi edukację w zakresie szkoły podstawowej (klasy 0-VI) i gimnazjum. Dzieci przywożą ze sobą książki i zeszyty kontynuując tok nauki ze swoich macierzystych szkół. Na zakończenie pobytu uczniowie otrzymują zaświadczenie potwierdzające uczęszczanie do szkoły oraz wykaz ocen, które otrzymali w trakcie nauki z poszczególnych przedmiotów.

Młodzi kuracjusze korzystają również z wielu zajęć pozaszkolnych takich jak wycieczki piesze po Kudowie-Zdroju, gry i zabawy edukacyjne, konkursy plastyczne, imprezy sportowe, ogniska, zajęcia teatralne. Zajęcia pozaszkolne mają charakter edukacyjny. Mają one na celu zwrócenie uwagi dzieci na ich zdolności ale również pomóc jak radzić sobie z tęsknotą za bliskimi i odzyskać wiarę ze własne możliwości.

Obuwie - dzieci powinny zabrać ze sobą specjalne obuwie na salę gimnastyczną.
Buty typu halówki o niebrudzącej podeszwie.


Informacje
 • sprawy medyczne, formalności dotyczące przyjęcia dziecka tel. (74) 86 61 733
 • szkoła (informacje o podręcznikach, językach obcych) tel. (74) 86 64 724
 • organizacja oraz rezerwacja pobytów dla opiekunów - (74) 86 80 400, -401, biuro@kudowa.zuk-sa.pl
 • pralnia – istnieje możliwość oddania rzeczy do prania informacje pod nr telefonu 74 8661 733
Dane teleadresowe obiektu

Szpital Uzdrowiskowy dla Dzieci "Jagusia"
ul. Słoneczna 17, 57-350 Kudowa-Zdrój
 • (74) 8661 733
 


Polska Grupa Uzdrowisk Polska Grupa Uzdrowisk
Staropolanka Staropolanka
Facebook