Data przyjazdu
Data wyjazdu

Dom Wczasów Dziecięcych JAGUSIA

Szpital Uzdrowiskowy Jagusia w Kudowie Zdroju uzyskał status „Domu wczasów dziecięcych”. Zgodnie z art.2 pkt 7. Ustawy o systemie oświaty (Dz. U. z 2015r. poz. 2156 z p.zm.),

„JAGUSIA” jest placówką zapewniającą opiekę i wychowanie uczniom w okresie pobierania nauki poza miejscem stałego zamieszkania czyli placówką przeznaczoną do okresowego pobytu dzieci i młodzieży w celu wspierania ich fizycznego i psychicznego rozwoju oraz wzmocnienia ogólnej kondycji psychofizycznej i kształtowania zachowań prozdrowotnych, z wykorzystaniem lokalnych warunków klimatycznych.

Dom wczasów prowadzi działalność dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjów.


Basen jest zintegrowany z budynkiem głównym Jagusi


Fot. Szkoła jest na miejscu


Fot. Basen jest na miejscu


Fot. Zajęcia i gimnastyka


Fot. Zaplecze edukacyjne jest bogato wyposażone


 Informacje
• sprawy medyczne, formalności dotyczące przyjęcia dziecka tel. (74) 86 61 733
• szkoła (informacje o podręcznikach, językach obcych) tel. (74) 86 64 724
• organizacja oraz rezerwacja pobytów dla opiekunów - (74) 86 80 400, -401, biuro@kudowa.zuk-sa.pl
• pralnia – istnieje możliwość oddania rzeczy do prania informacje pod nr telefonu 74 8661 733

Dane teleadresowe obiektu:

Szpital Uzdrowiskowy dla Dzieci "Jagusia",
ul. Słoneczna 17, 57-350 Kudowa-Zdrój,
tel. (74) 8661 733