Data przyjazdu
Data wyjazdu

Kadra Szkoleniowa CSKM

Zbigniew Śliwiński

Profesor nadzw. dr hab. n. med. i n. kf  Zbigniew Śliwiński, konsultant krajowy w dziedzinie Fizjoterapii, autor 535 pozycji naukowych, w tym 188 publikacji naukowych, 40 - książki, monografie i skrypty - oraz w drukach zwartych posiada 28 publikacji oraz 347 komunikatów zjazdowych. Jest redaktorem 16 monografii w tym 6 pozycji to redakcja naukowa wydania polskiego książek tłumaczonych z języka angielskiego. Znany w kraju, i nie tylko, z unikalnych metod diagnostyki funkcjonalnej i terapii. Stosuje temperatury kriogeniczne w leczeniu dzieci i dorosłych z uszkodzeniami OUN.
Był Członkiem Alternatywnym (Alternate member of the Executive Committee of the European Region of the World Confederation for Physical Therapy) od 2010 do 2012 roku, Wiceprezesem Zarządu Głównego PTF i Prezesem Oddziału Dolnośląsko – Nadodrzańskiego PTF. W latach 1995 – 2006 był wiceprezesem ds. naukowych Polskiego Towarzystwa Medycyny Manualnej, a od 1987 r. jest członkiem Zarządu Wojewódzkiego Polskiego Towarzystwa Walki z Kalectwem., Członkiem Polskiego Towarzystwa Terapii Manualnej w modelu holistycznym i Członkiem Polskiego Towarzystwa Medycyny Manualnej. Pełni funkcję redaktora naczelnego Fizjoterapii Polskiej oraz członka kolegiów redakcyjnych; Ortopedii Traumatologii Rehabilitacji. Ortopedii Info, Kineziterapija, Reabilitaciojos Mokslai, Rehabilitacji w praktyce, Terapii manualnej w modelu holistycznym, The Journal of Orthopaedics Trauma Surgery and Related Research, Kwartalnika Ortopedycznego, Onkologii Polskiej, oraz hinduskiego kwartalnika Indian Journal of Physiotherapy and Occupational Therapy.


Przebywał na zagranicznych stażach naukowych m.in. w Uniwersytecie Kownieńskim w Uniwersytecie Kairskim w Egipcie, w centrum Terapii Skolioz w Barcelonie u Profesora Santosa Sastre.

Przeprowadził szereg kursów szkoleniowych z zakresu neuromobilizacji, terapii cranio sakralnej i Kinesiology Tapingu w Irlandii, Anglii, Włoszech, Czechach, Kanadzie i na Litwie.

Współpracował ze szpitalami w Ringkjobing, Holstebro w Danii w zakresie Fizjoterapii i opieki nad osobami niepełnosprawnymi wizytując wspomniane jednostki.

Profesor Zbigniew Śliwiński jest  Kawalerem Medalu Komisji Edukacji Narodowej - Za szczególne zasługi dla oświaty i wychowania Ministra Edukacji Narodowej, jest wyróżnionym przez Ministra Zdrowia Odznaką Ministra Zdrowia Za zasługi dla Ochrony Zdrowia w Polsce i Nagrodą Specjalną Drugiego Stopnia za szczególne osiągnięcia w pracy na rzecz ochrony zdrowia i pomocy społecznej. Został uhonorowany także Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski, Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski, Złotym Krzyżem Zasługi i Srebrnym Krzyżem Zasługi, Medalem im. Prof. WIKTORA DEGI,  Złotą Odznaką Polskiego Towarzystwa Fizjoterapii,  Złotą Odznaką Towarzystwa Walki z Kalectwem, Złotą Odznaką Polskiego Towarzystwa Medycyny Manualnej oraz  Statuetką Asklepiosa nadaną przez Unię Uzdrowisk Polskich. W 2012  otrzymał Medal Twórców Polskiej Rehabilitacji nadany przez Zarząd Główny Polskiego Towarzystwa Walki z Kalectwem.

------------------------------------------------------------------------

Danuta i Jerzy
Adamczykowie

– nauczyciele/instruktorzy masaży PeLoHa i Lomi Lomi Nui.
Danuta Adamczyk, z zawodu nauczycielka biologii, praktykuje masaże polinezyjskie od 1998 roku, a od 2000 roku naucza, najpierw Ma-uri, potem od 2004 Lomi Lomi Nui.
Jerzy Adamczyk, praktykuje masaże polinezyjskie od 2004 roku, a od 2008 również naucza wspólnie z Danutą.

„…Jesteśmy uczniami Alana Earle i staramy się uczyć w zgodzie z jego marzeniem o rozpowszechnianiu dotyku w duchu szacunku i miłości. Zaczynaliśmy pracując wspólnie z Alanem w latach 2004-2005 podczas jego pobytów w Polsce. Danuta otrzymała od Alana certyfikat uprawniający do nauczania przyszłych nauczycieli metody…”Fot. Jerzy Adamczyk, Mary Earle, Alan Earle, Danuta Adamczyk