Data przyjazdu
Data wyjazdu

Kontakt do Centrum Szkoleń Kadr Medycznych

Rezerwacja:

Halina Kasińska
– Dział Sprzedaży i Marketingu Uzdrowiska Kłodzkie S.A. – Grupa PGU

tel.: 74 86 80 370,
email: centrum.szkolen@uzdrowiska-klodzkie.pl
halina.kasinska@uzdrowiska-klodzkie.pl

Merytoryka szkoleń:

dr n. med. Krzysztof Aleksandrowicz, specjalista fizjoterapii
Adiunkt w Katedrze Fizjoterapii Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu
Zakład Lecznictwa Uzdrowiskowego, Historii Medycyny Fizykalnej i Balneologii.

tel.: 603 613 144,
email: krzysztof.aleksandrowicz@umed.wroc.pl