wersja językowa

 

Oferta


Zakład Ubezpieczeń SpołecznychCzym jest rehabilitacja lecznicza w ramach prewencji rentowej ZUS?

Rehabilitacja w ramach prewencji rentowej oparta jest na założeniach kompleksowego oddziaływania procedurami diagnostyczno - leczniczo - rehabilitacyjnymi i psychologicznymi oraz na szeroko prowadzonej edukacji zdrowotnej. Jej celem jest przywrócenie zdolności do pracy osobom, które w następstwie choroby są zagrożone długotrwałą niezdolnością do pracy i jednocześnie rokują odzyskanie tej zdolności po przeprowadzeniu rehabilitacji.

Jak otrzymać skierowanie?

Podstawą skierowania jest orzeczenie o potrzebie rehabilitacji leczniczej wydane przez lekarza orzecznika ZUS na wniosek lekarza prowadzącego leczenie. Wniosek o przeprowadzenie rehabilitacji leczniczej w ramach prewencji rentowej może wystawić każdy lekarz prowadzący leczenie. Wniosek należy złożyć w oddziale ZUS właściwym ze względu na miejsce zamieszkania. W przypadku pozytywnej decyzji o potrzebie przeprowadzenia rehabilitacji leczniczej w ramach prewencji rentowej, osoba zainteresowana otrzymuje zawiadomienie o skierowaniu do ośrodka rehabilitacyjnego.

Rehabilitacja lecznicza w ramach prewencji rentowej ZUS realizowana jest m.in. w następujących schorzeniach:
  • Układu krążenia
  • Psychosomatycznych
  • Po operacji nowotworu gruczołu piersiowego
Mam skierowanie!

Rehabilitacja lecznicza trwa 24 dni, przy czym czas jej trwania może być przedłużony lub skrócony przez ordynatora ośrodka rehabilitacyjnego po uprzednim uzyskaniu zgody Zakładu w przypadku: pozytywnego rokowania co do odzyskania zdolności do pracy w przedłużonym czasie trwania rehabilitacji, wcześniejszego przywrócenia zdolności do pracy lub zaistnienia innych przyczyn leżących po stronie osoby skierowanej na rehabilitację.

Wyjeżdżając na rehabilitację w ramach prewencji rentowej z ZUS należy pamiętać o zabraniu: skierowania na rehabilitację, wyników badań dodatkowych, konsultacji specjalistycznych, dokumentu tożsamości, aktualnego dowodu ubezpieczenia zdrowotnego, a w przypadku ubiegania się o zwolnienie lekarskie - nr NIP zakładu pracy. Należy wziąć również stale przyjmowane leki na okres pobytu.

Zakład Ubezpieczeń Społecznych finansuje koszty leczenia, zakwaterowania, wyżywienia i opłaty uzdrowiskowej oraz refunduje koszty przejazdu z/do miejsca zamieszkania do/z uzdrowiska.

Istnieje możliwość wcześniejszego przyjazdu i późniejszego wyjazdu z obiektów sanatoryjnych (noclegi bezpośrednio przed- lub po turnusie) po uzgodnieniu i rezerwacji miejsca w Biurze Obsługi Klienta. W trakcie turnusu istnieje również możliwość wykupienia dodatkowych zabiegów i usług rekreacyjnych oferowanych przez uzdrowisko. Na miejscu świadczymy również możliwość wypożyczenia sprzętu (telewizor, czajnik bezprzewodowy, leżak, rower, itp.).

UWAGA KURACJUSZE
Informujemy, że w miarę posiadanych wolnych miejsc istnieje możliwość skorzystania z 1 noclegu bezpośrednio przed lub po turnusie z 30% rabatem od ceny zgodnie z cennikiem pobytu hotelowego (cena pobytu hotelowego ze śniadaniem).

W razie zainteresowania skorzystaniem z usługi prosimy o skontaktowanie się z personelem obiektu, do którego maja Państwo skierowanie.


 


Polska Grupa Uzdrowisk Polska Grupa Uzdrowisk
Staropolanka Staropolanka
Facebook