wersja językowa

 

Oferta


Pobyty ze skierowaniem


Uzdrowiska Kłodzkie S.A. - Grupa PGU prowadzi następujące formy leczenia uzdrowiskowego w ramach umowy z Narodowym Funduszem Zdrowia:
  • leczenie uzdrowiskowe w szpitalu uzdrowiskowym dla dorosłych: 21-dniowe, bezpłatne, w ramach czasowej niezdolności do pracy,
  • leczenie uzdrowiskowe w sanatorium uzdrowiskowym dla dorosłych: 21-dniowe, w ramach urlopu, z częściową odpłatnością ubezpieczonego za wyżywienie i zakwaterowanie,
  • leczenie uzdrowiskowe w szpitalu uzdrowiskowym dla dorosłych w formie rehabilitacji uzdrowiskowej: 28-dniowe, bezpłatne, w ramach czasowej niezdolności do pracy,
  • leczenie uzdrowiskowe w sanatorium uzdrowiskowym dla dorosłych w formie rehabilitacji uzdrowiskowej: 28-dniowe, w ramach urlopu, z częściową odpłatnością ubezpieczonego za wyżywienie i zakwaterowanie,
  • leczenie uzdrowiskowe w szpitalu uzdrowiskowym dla dzieci (3-18 r. ż.): 27-dniowe, bezpłatne,
  • leczenie ambulatoryjne dorosłych i dzieci: 6-18 osobodni zabiegowych.

 


Polska Grupa Uzdrowisk Polska Grupa Uzdrowisk
Staropolanka Staropolanka
Facebook