Pakiet rehabilitacyjny TWOJE SERCE w Polanicy Zdrój


od 2 290 zł /os.

14 dni

Uzdrowisko ZDROWIE, pakiet całoroczny "TWOJE SERCE" w Polanicy Zdrój
Turnus rehabilitacyjny 14 dniowy

- Zakwaterowanie: Szpital uzdrowiskowy „Zdrowie” w Polanicy Zdroju, brak barier architektonicznych, obiekt wyposażony w sale intensywnego nadzoru, instalację przyzywową.

- Termin obowiązywania: 2017 rok

- Czas trwania pobytu: 14 dni

- Program rehabilitacji kardiologicznej dedykowany osobom dorosłym z problemami układu krążenia, a w szczególności przy chorobie niedokrwiennej serca, nadciśnieniu tętniczemu. Przy stanach po przebytym zawale mięśnia sercowego, po zabiegach angioplastyki wieńcowej z implantacją stenów. Po zabiegach kardiologicznych "by-passy", sztuczne zastawki serca i innych. Po zabiegu implantacji stymulatora serca, kardiowertera - defibrylatora, po ablacji. Przy przewlekłej niewydolności krążenia.

- Wyżywienie: turnus rehabilitacyjny obejmuje pełny pakiet żywieniowy na miejscu w obiekcie.

- W cenie: konsultacja wstępna – ocena stanu klinicznego pacjenta, optymalizacja leczenia farmakologicznego, ustalenie indywidualnego programu rehabilitacji wg standardów rehabilitacji kardiologicznej, szeroka diagnostyka kardiologiczna, EKG spoczynkowe, codzienne pomiary ciśnienia tętniczego, badanie z panelu badan oferowanych przez ośrodek, Program zabiegowy, w tym m.in. hydroterapia, kinezyterapia, krenoterapia, światłolecznictwo, psychorelaksacja, psychoedukacja, nadzór medyczny nad programem, badanie końcowe.

- W ramach pakietu świadczona jest całodobowa opieka lekarsko – pielęgniarska.

- Możliwość dodatkowego rozszerzenia diagnostyki kardiologicznej dostępnej poza programem podstawowym.

- Atrakcyjna cena w pakiecie! 14 dniowy turnus już od 2.290 zł/osoba