Pakiet rehabilitacyjny TWOJE SERCE w Polanicy-Zdroju


od 2 390 zł /os.

15 dni

Rehabilitacja kardiologiczna "TWOJE SERCE"

(15 dni/ 14 noclegów)
Termin obowiązywania: oferta całoroczna od dnia 07 stycznia do dnia 23 grudnia 2018r. 
 
Oferta realizowana jest w Szpitalu Uzdrowiskowym „Zdrowie” w Polanicy-Zdroju.
To obiekt pozbawiony barier architektonicznych, oferujący pokoje z łazienkami, wyposażony w instalację przyzywową. Na miejscu znajdują się pracownie diagnostyki kardiologicznej, sala intensywnego nadzoru, sale gimnastyczne oraz gabinety fizjoterapii. 
 
Program rehabilitacji kardiologicznej dedykowany jest osobom z problemami układu krążenia, a w szczególności :
w chorobie niedokrwiennej serca
nadciśnieniu tętniczemu
po zawale mięśnia sercowego
po zabiegach angioplastyki wieńcowej z implantacją stenów
z niewydolnością serca
po zabiegach kardiochirurgicznych "by-pass"
po implantacji sztucznych zastawek serca
po implantacji stymulatora serca, kardiowertera - defibrylatora
po ablacji.

W ramach pakietu oferujemy całodzienne wyżywienie (3 posiłki dziennie) z możliwością realizacji diet specjalistycznych (m.in. dieta normalna, lekkostrawna, cukrzycowa, niskokaloryczna). 
 
Pakiet obejmuje: konsultację kardiologiczną z oceną stanu klinicznego,  optymalizację leczenia farmakologicznego, ustalenie indywidualnego programu rehabilitacji wg standardów rehabilitacji kardiologicznej, diagnostykę kardiologiczną (EKG spoczynkowe, pomiary ciśnienia tętniczego, jedno z badań diagnostycznych dostępnych w ośrodku, zleconych na miejscu przez kardiologa - test wysiłkowy, Holter , echo- serca, spirometria).
 
W ramach programu rehabilitacji zapewniamy: zabiegi z zakresu m.in.: hydroterapii oraz  kinezyterapii, krenoterapię, światłolecznictwo, psychorelaksację, psychoedukację, nadzór medyczny nad przebiegiem programu oraz całodobową opiekę lekarsko – pielęgniarską.
Program kończy się badaniem lekarskim. Uczestnik otrzymuje kartę informacyjną, z zaleceniami dotyczącymi dawkowania zażywanych leków, aktywności fizycznej i trybu życia.
 
Oferujemy ponadto możliwość dodatkowego rozszerzenia programu leczenia zabiegowego i diagnostyki kardiologicznej, dostępnej poza programem podstawowym.