wersja językowa

 

Sanatoria


Jeżeli Twój stan zdrowia tego wymaga, masz prawo do kuracji w sanatorium. Należy jednak posiadać tę świadomość, że formalności związane z wyjazdem trzeba dopełniać nawet kilkanaście miesięcy wcześniej, szczególnie wtedy, gdy liczymy na Narodowy Fundusz Zdrowia, sanatoria są bowiem częściowo refundowane.

Warto wiedzieć, że na kurację w sanatorium czeka się często nawet do 16 miesięcy. By wyjechać, należy mieć skierowanie, które powinien wystawić lekarz ubezpieczenia zdrowotnego. Specjalista bierze pod uwagę aktualny stan zdrowia pacjenta bądź istniejące przeciwwskazania i wpływ leczenia w sanatorium. Skierowanie zostaje przesłane do oddziału wojewódzkiego NFZ. Jednak nie gwarantuje to wyjazdu. Ostateczną decyzję podejmuje specjalista w dziedzinie balneoklimatologii i medycyny fizykalnej bądź rehabilitacji medycznej. Jeżeli stwierdzi, że nie ma potrzeby leczenia sanatoryjnego lub dopatrzy się przeciwwskazań, wniosek zostanie odrzucony.

Przed wyjazdem do sanatorium należy wykonać kilka niezbędnych badań. Dorośli do skierowania powinni dołączyć wyniki OB (Odczyn Biernackiego), morfologii krwi, moczu, RTG klatki piersiowej, EKG oraz zaświadczenie, które będzie potwierdzało rozpoznanie choroby, stanowiące podstawę do leczenia w sanatoriach. Natomiast u dzieci powinno się wykonać OB, morfologię, badanie moczu oraz kału na obecność pasożytów.

Warto również wiedzieć, że niektóre koszty musi pokryć sam pacjent. W kwestii sanatoriów Narodowy Fundusz Zdrowia nie refunduje m.in.: części kosztów zakwaterowania oraz wyżywienia, dodatkowych opłat, np. klimatycznych, kosztów pobytu opiekuna kuracjusza.

Trzeba również wiedzieć, jakie przeciwwskazania dysklasyfikują nasz wyjazd. Zalicza się do nich między innymi: ciążę i okres karmienia, ostre i przewlekłe choroby zakaźne (czynna gruźlica, grzybica, świerzb, choroby weneryczne, lamblioza), pełnoobjawowa niewydolność krążenia i oddychania, czynna choroba nowotworowa, krótszy niż 5 lat okres leczenia czerniaka złośliwego, białaczki, chłoniaków oraz nowotworów nerki, choroby psychiczne, upośledzenie umysłowe głębokie, uzależnienie od alkoholu oraz substancji psychoaktywnych, całkowita niesprawność, zniedołężnienie.

Jeżeli pacjent postanawia zrezygnować z leczenia sanatoryjnego, powinien zwrócić skierowanie do oddziału NFZ z pisemnym uzasadnieniem. Fundusz wyznaczy nowy termin na wyjazd w przypadku choroby lub wydarzenia losowego. Sanatoria pomagają rocznie tysiącom osób, lecząc wiele schorzeń, chorób oraz poprawiając samopoczucie kuracjuszy. Warto zdecydować się na wyjazd, taki urlop bowiem to samo zdrowie!


 


Polska Grupa Uzdrowisk Polska Grupa Uzdrowisk
Staropolanka Staropolanka
Facebook