wersja językowa

 

Uzdrowiska


Kierunki lecznicze w Dusznikach-Zdroju


 • Choroby kardiologiczne i nadciśnienie
 • Choroby naczyń obwodowych
 • Choroby układu trawienia
 • Choroby ortopedyczno – urazowe
 • Choroby reumatologiczne
 • Osteoporoza
 • Choroby górnych i dolnych dróg oddechowych
 • Choroby kobiece
 • Cukrzyca
 • Otyłość
 • Choroby endokrynologiczne
 • Choroby nerek i dróg moczowych.

Uzdrowisko Duszniki-Zdrój dysponuje pełnym zakresem świadczeń leczniczych tj. zabiegami przyrodoleczniczymi, badaniami specjalistycznymi, badaniami analityczno-diagnostycznymi, kuracją pitną i leczeniem dietetycznym. Podstawowe rodzaje zabiegów to: naturalne kąpiele mineralne i igliwiowe, okłady borowinowe, hydroterapia, inhalacje solankowe, elektroterapia i światłolecznictwo, masaże lecznicze, gimnastyka lecznicza. Opiekę zapewniają całodobowe dyżury lekarskie i pielęgniarskie. Zabiegi przyrodolecznicze przepisywane są przez lekarza prowadzącego. Ich realizacja odbywa się pod czujnym okiem fachowego personelu. W trakcie trwania leczenia uzdrowiskowego kuracjusze są poddawani planowym badaniom kontrolnym.

Baza lecznicza uzdrowiska Duszniki-Zdrój:

Duszniki-Zdrój są miejscem wypoczynku dla osób zmęczonych i przepracowanych oraz leczących choroby współczesnej cywilizacji.

 


Polska Grupa Uzdrowisk Polska Grupa Uzdrowisk
Staropolanka Staropolanka
Facebook