wersja językowa

 

Uzdrowiska


Kierunki lecznicze w Polanicy-Zdroju


  • Choroby kardiologiczne i nadciśnienie
  • Choroby naczyń obwodowych
  • Choroby układu trawienia
  • Choroby ortopedyczno – urazowe
  • Choroby reumatologiczne
  • Choroby nerek i dróg moczowych
  • Choroby górnych i dolnych dróg oddechowych
  • Otyłość
  • Choroby endokrynologiczne
  • Cukrzyca.

Bardzo dobre wyniki leczenia schorzeń kardiologicznych i gastrologicznych zawdzięczamy nie tylko wpływowi łagodnego klimatu podgórskiego, korzystnemu położeniu Polanicy nie narażonej na wpływ szkodliwych czynników środowisk wielkomiejskich i przemysłowych, lecz przede wszystkim dzięki korzystnemu wpływowi wód mineralnych.

Baza lecznicza uzdrowiska Polanica-Zdrój:

Polanica i jej okolice ze względu na szczególne warunki klimatyczne, geologiczne, bazę leczniczą przygotowaną do przyjęcia wielu kuracjuszy oraz malownicze położenie wydaje się być miejscem szczególnie wartym polecenia dla ludzi zmęczonych, schorowanych i przepracowanych.

 


Polska Grupa Uzdrowisk Polska Grupa Uzdrowisk
Staropolanka Staropolanka
Facebook