wersja językowa

 

O spółce


nagrody


2016

Uzdrowiska Kłodzkie S.A. - Grupa PGU laureatem konkursu Dolnośląski Gryf-Nagroda Gospodarcza

http://gryfy.pl


2015

Uzdrowiska Kłodzkie S.A. - Grupa PGU laureatem konkursu Przyjaźni Seniorom

http://www.fundacjaoputw.pl/ii-kongres-uniwersytet%C3%B3w-trzeciego-wieku.html


2013

Magdeburg Europa Messe2012

Podziękowania dla Zespołu Uzdrowisk Kłodzkich za pomoc w organizacji projektu "Festiwal Zdrowia"


ZESPÓŁ UZDROWISK KŁODZKICH WYRÓŻNIONY FILAREM POLSKIEJ GOSPODARKI

Już po raz drugi Spółka znalazła się w prestiżowym rankingu dolnośląskich firm, przygotowanym przez Puls Biznesu i agencję badawczą TNS Pentor. O wyborze zwycięzców w poszczególnych województwach, zadecydowały lokalne samorządy.

Ranking Filary Polskiej Gospodarki ma na celu wyróżnienie firm stabilnych ekonomicznie, dynamicznych i w sposób znaczący wpływających na rozwój regionu i przedsiębiorczości poprzez wspieranie i promowanie zatrudnienia, zaangażowanie w działania na rzecz rozwoju społeczności lokalnej, utożsamiających się z regionem.
W każdym województwie wyłoniono 10 firm znacząco wpływających na rozwój regionu. Zespół Uzdrowisk Kłodzkich znalazł się na piątym miejscu zestawienia, awansując w ciągu roku o trzy pozycje, tj. z ósmego miejsca w roku ubiegłym.

2011

ZŁOTY KOMPAS DLA JAGUSI

Dziecięcy Szpital Uzdrowiskowy „Jagusia” w Kudowie-Zdroju otrzymał „Złoty Kompas” – nagrodę w konkursie konsumenckim Mistrz Turystyki, Gastronomii i Rozrywki, organizowanym przez Wydawnictwo Regiony w kategorii sanatoria dolnośląskie.

Była to III edycja ogólnopolskiego konkursu oceniającego jakość usług w zakresie turystyki i wypoczynku. O tym, kto otrzyma nagrody decydowali klienci w badaniach prowadzonych od listopada ubiegłego roku do kwietnia 2011 roku. Oceniali oni poziom usług, rodzaje zabiegów, zakwaterowanie, obsługę i wyżywienie oraz dodatkowe atrakcje.
Warunkiem uczestnictwa jest obecność na rynku oraz dostępność usług i produktów dla klientów. Podstawą przyznania wyróżnienia jest analiza popularności usług turystycznych, gastronomicznych i rozrywkowych.
Nagroda jest o tyle znacząca, iż to sami konsumenci w badaniach ankietowych wskazali na wysoką jakość usług świadczonych w Dziecięcym Szpitalu Uzdrowiskowym „Jagusia”.
„Złoty Kompas” jest zwięczeniem długoletnich starań Zespołu Uzdrowisk Kłodzkich SA ukierunkowanych na rozwój dziecięcego lecznictwa uzdrowiskowego. Jeszcze w tym roku szpital dziecięcy „Jagusia” znacznie poszerzy swoją ofertę - do użytku oddana zostanie bowiem nowa infrastruktura balneologiczno – rekreacyjna. Mali pacjenci będą mogli m.in. korzystać z basenu rehabilitacyjnego oraz dobroczynnych zabiegów helioterapeutycznych na Słonecznej Plaży.
Dziecięcy Szpital Uzdrowiskowy „Jagusia” oferuje kompleksowe leczenie dzieci i młodzieży borykających się z nadwagą i otyłością, a także schorzeniami narządu ruchu, dróg oddechowych, układu trawienia oraz problemami reumatologicznymi i endokrynologicznymi.

DOLNOŚLĄSKI CERTYFIKAT GOSPORDARCZY DLA ZESPOŁU UZDROWISK KŁODZKICH SA

Kapituła przyznająca certyfikaty pod przewodnictwem Marszałka Województwa Dolnośląskiego po raz kolejny wyróżniła Zespół Uzdrowisk Kłodzkich SA Dolnośląskim Certyfikatem Gospodarczym (DCG)


Wyróżnienie jest regionalnym certyfikatem wiarygodności i jakości gospodarczej, przyznawanym przedsiębiorstwom przez Województwo Dolnośląskie. Przyznawane jest podmiotom gospodarczym, które poprzez swoją działalność, wnoszą istotny wkład w rozwój regionu, tworzenie rynku pracy oraz stanowiącym wizytówkę innowacyjności i nowoczesności.
Idea Dolnośląskich Certyfikatów Gospodarczych wzorowana jest na znanych międzynarodowych nagrodach gospodarczych, wychodząc naprzeciw dążeniom do integracji regionalnej, wzrostu gospodarczego i rozwoju rynku pracy poprzez promowanie przedsiębiorstw i tworzenie korzystnych warunków ich rozwoju.
DCG to również system promocji przedsiębiorców dolnośląskich i ich produktów. Pobudza aktywność gospodarczą, propaguje dobre wzorce biznesowe i kreuje wizerunek Dolnego Śląska jako regionu przychylnego przedsiębiorczości.
Podczas weryfikacji i oceny przedsiębiorstw brane są pod uwagę kryteria jakościowe ekonomiczne, pracownicze i społeczne. Laureat DCG musi legitymować się pozytywnymi wskaźnikami ekonomicznymi aktualnymi i prognozowanymi, terminowo regulować zobowiązania finansowe i podatkowe, wykazywać wzrost produktywności, stosować zasady etyki i uczciwej konkurencji, a także wspierać lokalny rynek pracy. Kapituła oceniała także pozycję firmy na rynkach lokalnych, regionalnych i ponadregionalnych, innowacyjności i realizowane inwestycji prorozwojowe, a także dokonania firmy na rynku krajowymi międzynarodowym. Pod uwagę brane były także: stopień realizacji wymagań z zakresu ochrony środowiska, aktywność w działalności prospołecznej na rzecz lokalnych środowisk oraz działania na rzecz stałego podnoszenia kwalifikacji zawodowych pracowników. Wręczenie Certyfikatu odbyło się 13 lipca 2011 roku podczas uroczystej Gali w Oratorium Marianum Uniwersytetu Wrocławskiego. Nagrodę z rąk Marszałka Województwa odebrała w imieniu Spółki Pani Kamila Kasprzak Kierownik Działu Sprzedaży i Marketingu NZOZ ZUK SA.

Zespół Uzdrowisk Kłodzkich SA po raz czwarty znalazł się w elitarnym gronie polskich firm, ujętych w rankingu Gazele Biznesu opracowywanym przy współudziale dziennika „Puls Biznesu”.


Kryteria, jakie musiały spełnić firmy, by znaleźć się w zestawieniu Gazele Biznesu 2010 są przejrzyste i niezmienne od lat: liczy się stały, wyrażony w procentach przyrost obrotów, osiągnięty w ciągu trzech kolejnych lat (2007-2009), potwierdzający dynamiczny rozwój, wiarygodność i uczciwość, co do której nikt nie ma wątpliwości. Gazelami Biznesu zostaje się bezpłatnie, nie wybiera ich żadne jury, lecz to same firmy własnymi wynikami kwalifikują się do zestawienia. Ranking jest więc prawdziwym zwierciadłem kondycji polskich przedsiębiorstw.

Z zoologicznego punktu widzenia gazele to niewielkie antylopy, zamieszkujące pustynie i stepy Afryki i Azji. Bardzo zwinne i szybkie oraz niezwykle czuje, co umożliwia ucieczkę przed drapieżnikiem. W rzeczywistości gospodarczo-ekonomicznej Gazela jest firmą średniej wielkości, która dzięki dynamicznemu rozwojowi, doskonale daje sobie radę wśród znacznie silniejszych konkurentów (przychody ze sprzedaży Gazeli muszą mieścić się - według zasad rankingu - w przedziale pomiędzy 3 - 200 mln zł). W przypadku zagrożenia ze strony konkurencji, po prostu ucieka do przodu! Gazela Biznesu posiada także inne cechy, które odróżniają ją od innych gatunków biznesowych - rekinów czy hien - tj. dobrą reputację i uczciwość wobec konkurentów. Ranking promuje firmy, które działają w sposób przejrzysty, nie ukrywają informacji na temat swojej działalności, preferują solidność i jawność działania.

Tegoroczny ranking Gazel Biznesu był wyjątkowy ze wglądu na fakt, że znalazło się w nim 500 firm mniej niż przed rokiem. Jedenasta lista firm jest krótsza o 13% i liczy 3500 firm, wobec 4009 w roku ubiegłym. Wynika to z faktu, że przy opracowywaniu zestawienia brano pod uwagę lata 2007 - 2009, czyli okres spowolnienia gospodarczego. W efekcie 1500 firm, starających się o tytuł Gazeli Biznesu, nie zostało ujętych w rankingu.

W zestawianiu ogólnopolskim Zespół Uzdrowisk Kłodzkich SA znalazł się na 3206 pozycji, a pośród dolnośląskich firm – na 255.


Zespół Uzdrowisk Kłodzkich SA znalazł się na ósmej pozycji w rankingu, przygotowanym przez dziennik „Puls Biznesu” i agencję badawczą Pentor Research International. W badaniu wzięło udział łącznie ponad 2700 jednostek samorządowych, których przedstawiciele wskazali firmy z obszaru swojego regionu, które pełnią ważną rolę społeczno-ekonomiczno-gorpodarczą.

Firmy wyróżnione jako Filary Polskiej Gospodarki to firmy cechujące się stabilnością, wyrażoną ponadprzeciętnymi wynikami finansowymi oraz mające decydujący udział w rozwoju regionu, m.in. jako pracodawcy (wspierający również zatrudnienie osób niepełnosprawnych i studentów), mający istotny wpływ na wzrost zatrudnienia i umożliwiający rozwój przedsiębiorczości. Kryterium określającym firmy jako Filary Polskiej Gospodarki było także ich zaangażowanie w działania na rzecz rozwoju społeczności lokalnej oraz ich działania charytatywne, ponieważ Filary Polskiej Gospodarki to zestawienie firm stabilnych ekonomicznie, ale jednocześnie utożsamiających się z regionem, w którym prowadzą działalność.

Ranking tworzy 10 największych dolnośląskich firm, będących wizytówkami regionu: KGHM Polska Miedź SA, Toyota Motor Industries Poland, PGE Elektrownia Turów, PGE KWB Turów, Volkswagen Motor Polska, LG Electronics Wrocław, Zakłady Mięsne Niebieszczańscy, Zespół Uzdrowisk Kłodzkich SA, PCC Rokita, Lidl Centrum Logistyczne.

2010

Kapituła Dolnośląskiego Certyfikatu Gospodarczego pod przewodnictwem Marszałka Województwa, przyznała Zespołowi Uzdrowisk Kłodzkich S.A. Dolnośląski Certyfikat Gospodarczy.

Dolnośląski Certyfikat Gospodarczy jest regionalną nagrodą wiarygodności i jakości gospodarczej, przyznawaną przedsiębiorstwom, które wnoszą istotny wkład w rozwój regionu, tworzenie rynku pracy oraz stanowią wizytówkę jakości, innowacyjności, nowoczesności i solidności pracy na Dolnym Śląsku.

Otrzymanie certyfikatu jest uzależnione od spełnienia wielu warunków: posiadania dobrych wyników finansowych, przestrzegania zasad uczciwej konkurencji, przyczyniania się do ochrony środowiska, troski o rozwój zawodowy pracowników oraz działań na rzecz lokalnych społeczności.

Koncepcja Dolnośląskiego Certyfikatu Gospodarczego wzorowana jest na założeniach wielu międzynarodowych nagród gospodarczych, m.in. na Europejskiej Nagrody Jakości czy amerykańskiej Nagrodzie im. Malcolma Baldridge’a.

Misją DCG jest „budowanie tożsamości regionalnej i wspieranie wzrostu gospodarczego województwa dolnośląskiego poprzez promowanie przedsiębiorczości i tworzenie korzystnych warunków jej rozwoju”.

Uroczysta Gala odbyła się 6.07.2010 roku w Filharmonii Wrocławskiej. Certyfikat z rąk Marszałka Województwa Pana Marka Łapińskiego odebrał Prezes Zarządu Zespołu Uzdrowisk Kłodzkich S.A. Jerzy Szymańczyk.

2009

Szpital Uzdrowiskowy dla Dzieci „Jagusia” otrzymał Nagrodę Sezonu 2009 w kategorii sanatoria dolnośląskie. Tytuł został przyznany przez Kapitułę konkursu "Mistrz Turystyki, Gastronomii i Rozrywki" organizowanego przez Wydawnictwo Regiony.

nagroda sezonu 2009
2009

"Jan Kazimierz" został wybrany najlepszym sanatorium, ośrodkiem uzdrowiskowym roku 2008 podczas II edycji konkursu "Sanatorium Roku", zorganizowanego przez serwis sanatoria.org

sanatorium roku 2008
2008
Zespół Uzdrowisk Kłodzkich S.A. nagrodzony Godłem Jakości

Kapituła Konkursu Forum Jakości Quality International 2008 pod patronatem Ministerstwa Rozwoju Regionalnego, Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości oraz Klubu Polskie Forum ISO 9000 przyznała Spółce tytuł Laureata oraz brązowe godło Quality International Forum Jakości 2008 w kategorii QI ORDER - system zarządzania najwyższej jakości.

Celem organizatorów przedsięwzięcia jest wskazanie wyrobów i usług o najwyższych parametrach jakościowych, wskazanie producentów i usługodawców dbających o jakość i bezpieczeństwo swoich wyrobów i usług oraz o bezpieczeństwo środowiska, promowanie zdrowych, uczciwych i rzetelnych zasad konkurencyjności oraz zwiększenie konkurencyjności producentów i usługodawców polskich na rynku europejskim i światowym.

"Wielka Pieniawa" została wybrana najlepszym sanatorium, ośrodkiem uzdrowiskowym roku 2007 podczas I edycja konkursu "Sanatorium Roku", zorganizowanego przez serwis sanatoria.org

sanatorium roku 2007
2007

Dyplom za zajęcie III miejsca w konkursie wSPAniałe SPA 2006 Najlepszy Ośrodek Odnowy Biologicznej w Polsce dla ośrodka WIELKA PIENIAWA w Polanicy Zdroju w kategorii SPA w Plenerze

2006

Certyfikat "Lidera Polskiej Turystyki 2006" przyznawany przez magazyn branżowy "Rynek Podróży", w kategorii uzdrowiska, sanatoria (2006r.)

2005

"Gazela Biznesu 2005" - nadane przez dziennik "Puls Biznesu"

Nominacja do nagrody "Dobra Firma" przyznawanej przez "Rzeczpospolitą" dla najbardziej dynamicznie i elastycznie rozwijających się firm na polskim rynku

Wyróżnienie nadane przez Prezesa Polskiej Organizacji Turystycznej "za zasługi dla turystyki polskiej i wkład wniesiony w jej rozwój" (wśród piętnastu uhonorowanych jednostek organizacyjnych, ZUK S.A. jest jedyną Spółką Skarbu Państwa branży uzdrowiskowej, której dokonania zostały zauważone

Statuetka "Za wybitną promocję Polski w Niemczech" nadana przez Prezesa Polskiej Organizacji Turystycznej, tj. za ogromne zasługi promocji Polski w Niemczech, otrzymana na największych Światowych Targach Turystycznych ITB w marcu 2005 r. w Berlinie - Niemcy

Nagroda publiczności "za najlepszą ofertę w zakresie turystyki uzdrowiskowej" na targach Tour Salon 2005 w Poznaniu.

2003

"Gazela Biznesu 2003"- nadane przez dziennik "Puls Biznesu"

2002

Wyróżnienie specjalne i honorowa statuetka Róży Kłodzkiej w kategorii "Internet, strony www" w Konkursie Promocyjnym Powiatu Kłodzkiego im. Iwony Pilz "Róża Kłodzka 2002"

2001

Dyplom z zajęcie I miejsca w konkursie serwisu internetowego dlazdrowia.pl na najlepszą placówkę służby zdrowia na Dolnym Śląsku

1999

Dyplom Dolnośląskiej Regionalnej Kasy Chorych dla najlepszej placówki służby zdrowia na Dolnym Śląsku

 


Polska Grupa Uzdrowisk Polska Grupa Uzdrowisk
Staropolanka Staropolanka
Facebook