wersja językowa

 

O spółce


projekty unijne


Przebudowa i rozbudowa Szpitala Uzdrowiskowego "Jagusia" na Specjalistyczne Centrum Profilaktyki, Leczenia oraz Nowoczesnej Edukacji prozdrowotnej dla dzieci, młodzieży i dorosłych


Fundusze Europejskie – dla rozwoju Dolnego Śląska

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz z budżetu państwa w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013

Z przyjemnością informujemy, że w dniu 30.12.2013 roku Uzdrowiska Kłodzkie S.A. – Grupa PGU podpisały z Dolnośląską Instytucją Pośredniczącą umowę o dofinansowanie projektu Przebudowa i rozbudowa Szpitala Uzdrowiskowego "Jagusia" na Specjalistyczne Centrum Profilaktyki, Leczenia oraz Nowoczesnej Edukacji prozdrowotnej dla dzieci, młodzieży i dorosłych.

Całkowity koszt projektu realizowanego w ramach Priorytetu 1 "Wzrost konkurencyjności dolnośląskich przedsiębiorstw (Przedsiębiorstwa i Innowacyjność) Działanie 1.1D2 "Dotacje inwestycyjne dla przedsiębiorstw prowadzących działalność uzdrowiskową zlokalizowanych w miejscowościach uzdrowiskowych Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013" to kwota
7 962 100,25 PLN, natomiast kwota przyznanych środków unijnych to 1 792 597,95 PLN.

Więcej informacji o projekcie pod numerem telefonu: 74/ 8680 397, 74 8680 410

Więcej o projektach finansowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013:
www.rpo.dolnyslask.pl
www.dip.dolnyslask.pl
www.mrr.gov.pl

 


Polska Grupa Uzdrowisk Polska Grupa Uzdrowisk
Staropolanka Staropolanka
Facebook