wersja językowa

 

O spółce


projekty unijne


Przebudowa z rozbudową budynku szpitala uzdrowiskowego Korab


Fundusze Europejskie – dla rozwoju Dolnego Śląska

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz z budżetu państwa w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013

Z przyjemnością informujemy, że w dniu 19.10.2010 roku Zespół Uzdrowisk Kłodzkich S.A. podpisał z Dolnośląską Instytucją Pośredniczącą umowę o dofinansowanie projektu „Przebudowa z rozbudową budynku szpitala uzdrowiskowego Korab”.

Całkowity koszt projektu realizowanego w ramach Priorytetu 1 „Wzrost konkurencyjności dolnośląskich przedsiębiorstw (Przedsiębiorstwa i Innowacyjność) Działanie 1.1D2 „Dotacje inwestycyjne dla przedsiębiorstw prowadzących działalność uzdrowiskową zlokalizowanych w miejscowościach uzdrowiskowych Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013” to kwota 7 875 240,12 zł, natomiast kwota przyznanych środków unijnych to 2 262 469,25 zł.

Więcej informacji o projekcie pod numerem telefonu: 74/ 8680 398, 211

Więcej o projektach finansowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013:
www.rpo.dolnyslask.pl
www.dip.dolnyslask.pl
www.mrr.gov.pl

 


Polska Grupa Uzdrowisk Polska Grupa Uzdrowisk
Staropolanka Staropolanka
Facebook